SEIRE - průmyslové podlahy, hydroizolace střech a balkonů

Seire je společnost, která se specializuje na ucelené instalace a renovace všech typů litých podlah pro domácí, administrativní nebo průmyslové prostředí.
Seire nabízí široký okruh systémů, které zajišťují správné řešení i pro obtížné situace,
přípravu podkladu, případné předběžné vyrovnání nebo závěrečnou pryskyřičnou úpravu tak, aby dodaly podlaze vysokou chemickou a mechanickou odolnost,
nezbytnou pro nejnáročnější estetické a funkční požadavky.

DIISOKYANÁTY:
Povinnost školení pro zpracování výrobků z PU
Nový právní požadavek na diisokyanáty
Nařízení REACH stanoví povinnost školení pro všechny výrobky obsahující více než 0,1 % diisokyanátů. Diisokyanáty jsou obsaženy v našich výrobcích v PU lepidlech i ve speciálních tmelu, základním nátěru a tmelu. Při aplikaci reagují, ale po vytvrzení již nejsou detekovatelné.

Je nutné vědět:

Jako zpracovatel: každý, kdo zpracovává výrobky obsahující diisokyanáty, musí do 24. srpna 2023 absolvovat školení. Jako doklad platí osvědčení o účasti včetně úspěšně vykonané závěrečné zkoušky. Osvědčení je platné po dobu pěti let. Poté je nutné školení opakovat.
Jako společnost: Zaměstnanci vaší společnosti musí mít možnost se školení zúčastnit. Teprve poté mohou pokračovat ve zpracování výrobků obsahujících diisokyanáty.
Jako specializovaný prodejce: Informace o dotčených výrobcích musíte předat svým zákazníkům, ale sami žádné školení nepotřebujete.
Toto opatření se týká následujících produktů společnosti Seire:


PROBITANO AUTONIVELANTE
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO
PROBITANO W TRANSPARENTE
PROBITANO R20
PROBITANO R ANTIRRAYADO
WP 200
WP FINISH
ARDEX R65P
ARDEX R70P
ARDEX R90P
ARDEX R15 P“