Samonivelační epoxidovocementové malty

Produkte

Epoxidová cementová vyrovnávací malta

SEIRECEM EP TIXO

  • Snadná aplikace
  • K vyplnění, vyrovnání a vyhlazení nerovností
  • Parotěsná zábrana
  • Dobrá chemická a mechanická odolnost
  • Nepropustnost pro kapaliny
  • Nízký obsah těkavých organických látek, bez rozpouštědel
  • Po 24 hodinách lze přetírat podlahovými nátěry na bázi pryskyřice
  • Pro vnitřní i venkovní použití.
Obrázky a videa