Ocenění

                                    Management řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2000,
Management ekologie podle DIN EN ISO 14001.
Podle tohoto systému musí firma vyrábět podle principu trvalosti : zachování a úspora přírodních zdrojů , šetrný a zodpovědný vztah k životnímu prostředí. Musí provádět přísnou kontrolu kvality výroby, techniky, organizace chodu firmy a přísné kontroly vstupních surovin.
Rakouská značka kvality Výrobky označené touto značkou mají vlastnosti a kvalitu překračující platné normy a dávají zákazníkovi jistotu kvalitního výrobku v dané oblasti.
Rakouský státní znak Udělení a propůjčení tohoto znaku je poskytnuto firmě, která má v rámci rakouského průmyslu a hospodářství významnou pozici.
  Certifikát Důvěryhodná firma Udělen za žádné negativní ohlasy, etiku v oblasti podnikání a zodpovědný přístup k závazkům klientů a obchodních partnerů.