Oprava betonů - malty, lepidla a injektáže

Produkte

Tekutá epoxidová malta pro kotvení a vyplňování

ADIPOX EP 1000

  • Rychlá a snadná aplikace
  • Vynikající přilnavost k většině běžných stavebních materiálů
  • Bez rozpouštědel (100 % pevných látek)
  • Vytvrzuje bez smršťování
  • Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti oděru
  • Dobrá chemická odolnost
  • Pro vnitřní i venkovní použití
Obrázky a videa