Oprava betonů - malty, lepidla a injektáže

Produkte

Tixotropní malta pro opravy konstrukcí vyztužená vlákny

SEIREBETON F

 • Vyplňování dutin a trhlin
 • Oprava betonových povrchů
 • Vysoká mechanická pevnost
 • Kompenzace smrštění, aby se zabránilo vzniku trhlin
 • Vysoká tixotropie a zpracovatelnost
 • S přidanými inhibitory koroze. Vhodný pro konzervaci nebo obnovu pasivace
 • Aplikace v tenkých a silných vrstvách
 • Jemnost a čirá barva umožňují použití bez použití kosmetických dokončovacích malt.
 • Vyztuženo vláknem
 • Bezchloridové vlákno
 • Klasifikace R3 podle normy UNE EN 1504-3
Obrázky a videa