Oprava betonů - malty, lepidla a injektáže

Produkte

Akrylátová přísada do malt

SEIRELATEX

  • Zvyšuje plasticitu hmoty
  • Zlepšuje zpracovatelnost malt
  • Zvyšuje přilnavost a pružnost malty
  • Zlepšuje mechanickou odolnost
  • Snižuje pórovitost a smršťování
  • Příprava lepení
Obrázky a videa