Samonivelační epoxidovocementové malty

Produkte

Epoxidová cementová vyrovnávací malta

SEIRECEM EP FLOW

  • Snadná aplikace
  • Parotěsné zábrany
  • Dobrá chemická a mechanická odolnost
  • Nepropustnost pro kapaliny
  • Nízký obsah těkavých organických látek, bez rozpouštědel
  • Samonivelační (1,5 - 3,0 mm)
  • Po 24 hodinách lze přetřít podlahovými nátěry na bázi pryskyřice
  • Pro vnitřní i venkovní použití.
Obrázky a videa