Diisokyanáty

14.06.2023

Povinnost školení pro zpracování výrobků z PU
Nový právní požadavek na diisokyanáty
Nařízení REACH stanoví povinnost školení pro všechny výrobky obsahující více než 0,1 % diisokyanátů. Diisokyanáty jsou obsaženy v našich výrobcích v PU lepidlech i ve speciálních tmelu, základním nátěru a tmelu. Při aplikaci reagují, ale po vytvrzení již nejsou detekovatelné.

Je nutné vědět:

Jako zpracovatel: každý, kdo zpracovává výrobky obsahující diisokyanáty, musí do 24. srpna 2023 absolvovat školení. Jako doklad platí osvědčení o účasti včetně úspěšně vykonané závěrečné zkoušky. Osvědčení je platné po dobu pěti let. Poté je nutné školení opakovat.
Jako společnost: Zaměstnanci vaší společnosti musí mít možnost se školení zúčastnit. Teprve poté mohou pokračovat ve zpracování výrobků obsahujících diisokyanáty.
Jako specializovaný prodejce: Informace o dotčených výrobcích musíte předat svým zákazníkům, ale sami žádné školení nepotřebujete.
INFORMAČNÍ MATERIÁL: Povinnost školení pro zpracování výrobků ARDEX PU.

školení je možné absolvovat po kliknutí na následující odkaz: https://isopa-aisbl.idloom.events/049-cs

(s možností volby jazyka), přístupový kód: FEICA_21_N12

 

VÝROBKY ARDEX: 

Lepidla na podlahoviny a parkety: 

Ardex AF 490:  https://www.ardex.cz/product/ardex-af-490/

Ardex AF 495:  https://www.ardex.cz/product/ardex-af-495/   

Přednátěry, kontaktní můstky: 

Ardex P 10 SR:  https://www.ardex.cz/product/ardex-p-10-sr/

Ardex PU 30:   https://www.ardex.cz/product/ardex-pu-30/

Ardex PU5:  https://www.ardex.cz/product/ardex-pu-5/

Izolace:

Ardex S2-K PU:  https://www.ardex.cz/product/ardex-s2-k-pu/

panDOMO Wall: 

panDOMO SP-PS:  https://www.ardex.cz/product/pandomo-sp-ps/

 

VÝROBKY Seire:

PROBIJUNT D1

PROBIJUNT D1 IMPRIMACION

PROBITANO AUTONIVELANTE

PROBITNAO AUTONIVELANTE ELASTICO

PROBITANO W TRANSPARENTE

PROBITANO R20

PROBITANO R ANTIRRAYADO

WP 200

WP FINISH

ARDEX R65P

ARDEX R70P

ARDEX R90P

ARDEX R15 P“