Přednátěry, kontaktní můstky

Produkte

2-složková rychlá opravná pryskyřice

ARDEX P 10 SR

  • 2-složková silikátová pryskyřice se širokým spektrem použití
  • Bez zápachu
  • Velmi nízké emise
  • K pevnému uzavření a sešívání trhlin a spár
  • Nízká viskozita s dobrým pronikáním do podkladu
  • Pro lepení kovových profilů, lišt a kolejniček
  • Rychle vytvrzuje, rychle zatížitelná
  • Výrobek podléhá povinnému školení! Nařízení REACH stanoví pro tento výrobek povinnost školení od 24. 8. 2023.
Obrázky a videa