Přednátěry, kontaktní můstky

Produkte

1K-PU penetrace

ARDEX PU 30

  • 1-komponentní (připraveno k použití)
  • Pro interiér a exteriér. Podlahy.
  • Všestranně použitelná pryskyřičná epoxido­vá penetrace na polyuretanové bázi, vhodná jako předná­těr, uzávěra a zpevnění na hladkých a pevných površích
  • Bez obsahu rozpouštědel
  • Výrobek podléhá povinnému školení! Nařízení REACH stanoví pro tento výrobek povinnost školení od 24. 8. 2023.
Obrázky a videa