Přednátěry, kontaktní můstky

Produkte

Rychlá opravná polyuretanová pryskyřice

ARDEX PU 5

  • 2-složková polyuretanová pryskyřice so širokým spektrem použití
  • Pro pevné spojení prasklin a trhlin.
  • Pro interiér a exteriér, podlahy.
  • Bez zápachu
  • Rychle vytvrzuje, brzy zatížitelná
  • Výrobek podléhá povinnému školení! Nařízení REACH stanoví pro tento výrobek povinnost školení od 24. 8. 2023.
Obrázky a videa