Balkóny, terasy

Projekte

RD Tisová

Lepení cotto dlažby ARDEXem X7G , spárování flexibilní tekutou hmotou ARDEX FF , rohové a dilatační spáry ošetřeny tmelem ARDEX CA20P v šedé barvě , na závěr při předání realizace povrch naimpregnován prostředkem Lithofin Fleckstop.

RD Tisová