Spárovací hmoty, silikony

Produkte

SMP-montážní lepidlo

ARDEX CA 20 P

  • lze použít uvnitř i vně
  • neobsahuje ředidla, vodu ani isocyanat
  • vysoká lepící účinnost
  • vytvrzuje bez pnutí, s elastickou spárou odolnou vibracím
Obrázky a videa