Nákupní centra

Projekte

Rekonštrukcia Polyfunkčného objektu – Poprad

Vytvorenie spádovej vrstvy (Ardex S 21+kremičitý piesok), nalepenie dlažby FB 9L, vyškárovanie Ardex GK, - schodisko, lepenie klinker pásikov – Ardex X7G, škárovanie – fasáda.

Rekonštrukcia Polyfunkčného objektu – Poprad