Ostatní

Projekte

Myčka osobních aut Praha – Dejvice

Sešívání prasklin v podkladním betonu – ARDEX FB, vysprávka hrubých nerovností a výtluků – ARDEX A 46, první nátěr – ARDEX R 30E + zásyp křemičitým pískem, druhý nátěr – ARDEX R 35E

Myčka osobních aut Praha – Dejvice