Stavební hmoty

Produkte

Zálivková a opravná malta na betony

ARDEX B 160 FLOW – NOVINKA ROKU 2024

  • PCC malta zpevněná vlákny k opravám, vyplňování a vy-rovnávání defektů s obnaženou výztuží v nosných beto-nových stavebních částech
  • pro vrstvy 6 až 60 mm
  • snadná zpracovatelnost
  • vysoce zatížitelná, certifikovaná jako R4 PCC malta dle ČSN EN 1504-3
  • odolná mrazu, rozmrazovacím solím a sulfátům, bez chloridů
  • vhodná jako zálivková malta dle ČSN EN 1504-6
  • bez pnutí
Obrázky a videa