BIM objekty

BIM objekty

BIM objekty

BUILDING INFORMATION MODELING (INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY).
Jedná se o moderní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Používá se k usnadnění výměny informací v rámci procesu navrhování projektů a výstavby budov. Umožňuje plánovat, tvořit a spravovat projekty staveb rychleji, ekonomičtěji a s menším dopadem na životní prostředí.