BIM : BUILDING INFORMATION MODELING (INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY)

Jedná se o moderní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Používá se k usnadnění výměny informací v rámci procesu navrhování projektů a výstavby budov. Umožňuje plánovat, tvořit a spravovat projekty staveb rychleji, ekonomičtěji a s menším dopadem na životní prostředí.

Níže uvedené produkty ARDEX jsou propojeny s knihovnou produktů BIM Objects a lze je stáhnout ve formátu REVIT.