PANDOMO Wall

Produkte

Dekorativní stěrková hmota

panDOMO® W3 2.0

  • na bázi cementových umělých hmot
  • rychle vytvrzující , rychle schnoucí, bez pnutí a bez trhlin i v silných vrstvách
  • snadné zpracování
  • výborná přídržnost
  • velmi vydatná
Obrázky a videa