PANDOMO Wall

Produkte

Dekorativní stěrková hmota

panDOMO® W1 2.0

  • Na bázi cementových umělých hmot
  • Rychle vytvrzující, rychle schnoucí
  • Výborná přídržnost
  • Velmi vydatná
  • Snadné zpracování
Obrázky a videa