PANDOMO Wall

Produkte

Přednátěr a propojovací můstek

panDOMO® PR

  • Přednátěr a propojovací můstek pro PANDOMO® K1, K3 10/3.1, PANDOMO® W1, W3 10/3.1, TerrazzoPlus a TerrazzoMicro.
  • při stěrkování zabraňuje tvorbě vzduchových bublin z podkladu
  • bez rozpouštědel
Obrázky a videa