Stavební hmoty

Produkte

Rychlocement pevnostní třídy 32,5 R

ARDEX WSZ

  • Cement pevnostní třídy 32,5 R s rychlým nárůstem pevnosti, pro výrobu malt a betonů s rychlým vytvrzením
Obrázky a videa