Přednátěry, kontaktní můstky

Produkte

Umělohmotný pryskyřičný přednátěr

ARDEX P 82*

  • Adhezní můstek na hladkém a nesavém podkladu.
  • Neobsahuje rozpouštědla.
  • Náhrada neoprenových přednátěrů.
  • Bez nebezpečí požáru při skladování, přepravě a zpracování.
Obrázky a videa