Přednátěry, kontaktní můstky

Produkte

Koncentrát pro přednátěry a penetrace

ARDEX P 52

  • KONCENTRÁT
  • Pro interiér. Pro podlahy, stěny i stropy.
  • S nízkým obsahem emisí, bez rozpouštědel.
  • Penetrace, adhezní můstek a uzavření pórů s vodoodolným účinkem.
  • Zabraňuje pronikání vzduchových bublin z podkladu do nivelační stěrky a tím tvorbě vzduchových kráterů na povrchu stěrky.
  • Ředitelný vodou.
Obrázky a videa