Čeština

Produkte

Vyrovnávací potěr pro silné vrstvy

ARDEX K 71 – připravujeme pro II. polovinu roku 2023

  • na cementové bázi
  • pro interiér, podlahy
  • pro vrstvy až do 30 mm
  • nastavené pískem až do vrstvy 50 mm
  • velmi malé pnutí
  • vysoká pevnost
  • samovyhlazovací
Obrázky a videa