Čeština

Produkte

Anhydritová stěrková hmota

ARDEX K 22

  • Na bázi alfa-polohydrátu.
  • Pro tloušťku vrstvy od 1,5 do 30mm, po nastavení pískem od 30 do 50mm.
  • Pochůzná již po cca. 90 min.
  • Pro zhotovení rovnoměrně savých ploch
  • Vhodné pro podlahové vytápění
Obrázky a videa