Podlahy, nivelační a opravné hmoty

Produkte

Sádrová stěrková hmota armovaná vlákny

ARDEX K 22 F

  • Na bázi alfa-polohydrátu
  • Pro tloušťku do 50 mm
  • Pochůzná již po cca 90 min
  • Velmi malé pnutí
  • Optimální rozlivné vlastnosti
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Pumpovatelná
Obrázky a videa