Spárovací hmoty, silikony

Produkte

SMP montážní lepidlo

ARDEX CA 20 S

  • 1-složkové montážní lepidlo na bázi modifikovaného polymeru silanu
  • přetíratelné
  • neobsahuje ředidla, vodu, ani izokyanát
  • vysoká lepicí síla
  • vytvrzuje bez pnutí - elastická spára odolná vibracím
Obrázky a videa