Stavební hmoty

Produkte

KSK primer

ARDEX BM-P

  • Přednátěr pro samolepící bitumenový pás za studena ARDEX BM na kaučuko-bitumenové bázi, splňující požadavky DIN 18195-2, tabulky 1
Obrázky a videa