Stavební hmoty

Produkte

Opravná sanační malta na betony s ochranou proti korozi

ARDEX B 16

  • Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost, malé smrštění
  • Pro vrstvy od 5 do 70 mm
  • Vysoce zatížitelná, certifikovaná jako R4 PCC dle EN 1504-3
  • Chrání výztuž před korozí, certifikováno dle EN 1504-7
  • Odolná mrazu, posypovým solím a sulfátům, bez chloridů
Obrázky a videa