Stavební hmoty

Produkte

Cementová sanační a egalizační stěrka

ARDEX B 14

  • Pro opravu, sanaci a finální vyhlazení betonových konstrukcí a dílů
  • Na bázi wittenského rychlocementu
Obrázky a videa