Stavební hmoty

Produkte

Jemná cementová stěrka, šedá

ARDEX B 12

  • Na bázi cementu
  • Pro vyhlazení a opravu lunkrů.
  • Odolná působení vody, povětrnostním podmínkám
Obrázky a videa