Potěry

Produkte

Hotová směs s rychlocementem

ARDEX A 35 MIX

  • Vyrobeno z ARDEX A 35 s ARDURAPID-efektem
  • Po 3 hodinách pochůzný
  • Pro výrobu rychle zatěžovatelných a pokladatelných plovoucích nebo spřažených potěrů
  • Po 1 dni možno klást podlahoviny a plně zatížitelný
Obrázky a videa