Čeština

Produkte

Hotová směs s rychlocementem

ARDEX A 35 MIX

  • Vyrobeno z ARDEX A 35 s ARDURAPID-efektem.
  • Po 3 hodinách pochůzný.
  • Pro výrobu rychle zatěžovatelných a pokladatelných plovoucích nebo spřažených potěrů.
  • Po 1 dni možno klást podlahoviny a plně zatížitelný.
Obrázky a videa