GUTJAHR - balkonové a terasové systémy

Produkte

Drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost pro lepený přírodní kámen na maltě o stejné zrnitosti. Pro balkóny a terasy

AquaDrain EK

AquaDrainEK Gutjahr ARDEX cz
Obrázky a videa
  • AquaDrainEK Gutjahr ARDEX cz
  • AquaDrainEK Gutjahr ARDEX cz