Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Rekonstrukce podlahy.
více
Provedení sešítí a stabilizace prasklin podkladního betonu před pokládkou dlažby.
více
Reprofilace čel balkonů.
více
Oprava betonových konstrukcí v bazénu.
více
Izolácia, lepenie a škárovanie bazénu na agresívnu odpadovú vodu.
více
Sešívání prasklin v podkladním betonu – ARDEX FB, vysprávka hrubých nerovností a výtluků – ARDEX A 46, první nátěr
více
Lokální vysprávky hmotou Ardex A45, betonový podklad penetrován penetrací Ardex P5, koncentrát ředěn v poměru 1:3 s vodou,
více
Přestavba výrobní haly na restaurační zařízení s přípravnami jídel, technickými místnostmi a kancelářemi, Praha 4 -
více
Spára napenetrována penetrací ARDEX P4 , hrubé tmelení sádrou ARDEX A828 s přídavkem jemného křemičitého písku v tloušťce
více