Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Stěny, opravné stěrky, tmely

Stěny, opravné stěrky, tmely na sádrokartony

Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX W 820 SUPERFINISH
sádrová stěrka pro ruční i strojní zpracování

Popis produktu:
Sádrová stěrka, zušlechtěná umělohmotnými pryskyřicemi pro stojní i ruční zpracování.

Pro interiér, stěnu i strop.

Pro zhotovení povrchů kvality stupně Q1-Q4.
pro vytvoření dekorativních povrchů
pro tloušťku vrstvy 0 – 20mm
Dlouhá doba pro zpracování a korekturu
Dobře brousitelná
Vysoká plnivost

Oblast použití:
Ke stěrkování, vyhlazování a omítání stěn a stropních ploch z:
betonu
zdiva
omítky
sádrových desek
sádrokartonových desek
a jiných vhodných podkladů.

Vyplnění děr, prohlubní a trhlin. Stěrkování spar sádrokartonových desek, jiných stavebních desek a betonových hotových dílců.
ARDEX W 820 SUPERFINISH je difúzně otevřený a vhodný podklad pro nátěry, tapety, disperzní omítky a jiné aplikace.
ARDEX W 820 SUPERFINISH je vhodný jak pro ruční, tak i pro strojní zpracování.

Normy, atesty:
4B EN 13963, EN 13963, EN 13279-1, EN 13501 třída A, díl 1

Záměsný poměr: cca. 1l – 12,5l vody : 25 kg prášku odpovídá cca. 1 obj. díl vody : 2 obj. díly prášku
Sypká hmotnost: cca. 1,1 kg/litr
Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,5 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca. 1,0kg prášku /m² a mm
Doba pro zpracování (20°C): cca. 3hod
Nátěry a lepení: po vyschnutí
a Pevnost v tlaku: cca. 4N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu: cca. 2N/mm²
Hodnota pH: cca. 7
Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
25 kg pytel 4640 9006445046406 40 pytlů


Zpět na produkty