Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Stavební hmoty

Stavební hmoty

Zpět na produkty Následující produkt
PANDOMO W1
Dekorativní stěrková hmota
Popis produktu:
Pro vytvoření dekorativních ploch stěn a stropů v interiéru
- na bázi cementových umělých hmot
- rychle vytvrzující
- rychle schnoucí
- bez pnutí a bez trhlin i v silných vrstvách
- snadné zpracování
- výborná přídržnost
- velmi vydatná

Oblast použití:
V interiéru. Vytváření reprezentativních, kreativních pohledových ploch např. ve výstavních prostorách, foyer, veřejných budovách, prodejních a soukromých objektech.

Poměr mísení:
cca 2,5 l vody : 5 kg prášku tj.
cca 1 obj. díl vody : 1,8 obj. dílů prášku

Sypká váha malty:
cca 0,9 kg/l

Váha čerstvé malty:
cca 1,4 kg/l

Doba pro zpracování (20°C):
cca 30 min.

Spotřeba materiálu:
cca 1,0 kg - 1,5 kg prášku na m2 na hladkém podkladu

Třída hořlavosti:
A2-s1, d0 dle DIN EN 13501-11

Difúzní koeficient vodních par μ dle DIN 53122 (celý systém):
cca 210

Označení podle ADR:
žádné

GISCODE:
ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů

EMICODE:
EC1 R PLUS - velmi nízké emise PLUS

Pevnost v tlaku:
po 1 dni cca 4,5 N/mm²
po 7 dnech cca 8,0 N/mm²
po 28 dnech cca 13,0 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu:
po 1 dni cca 1,5 N/mm²
po 7 dnech cca 3,0 N/mm²
po 28 dnech cca 5,0 N/mm²

Označení podle GHS/CLP:
žádné

Balení:
Pytel 5 kg netto, baleno po 4 kusech

Skladování:
v suchých místnostech cca 6 měsíců v originálních uzavřených baleních


Zpět na produkty