Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Stavební hmoty

Stavební hmoty

Zpět na produkty Následující produkt
PANDOMO PR
Přednátěr a propojovací můstek
Popis produktu:
Přednátěr a propojovací můstek pro PANDOMO® K1, K3 10/3.1, PANDOMO® W1, W3 10/3.1, TerrazzoPlus a TerrazzoMicro.
- při stěrkování zabraňuje tvorbě vzduchových bublin z podkladu
- bez rozpouštědel

Oblast použití:
Penetrace a propojovací můstek na betonových podlahách a cementových mazaninách pro nivelační hmotu PANDOMO® K1 a K3 10/3.1,PANDOMO® TerrazzoMicro a PANDOMO® TerrazzoPlus. 

Penetrace a propojovací můstek na stávající vrstvě PANDOMO® K1, (bez povrchové úpravy), má-li se nanést další nátěr PANDOMO® K1 a jako penetrace pod PANDOMO® W1 a W3 10/3.1.

Spotřeba materiálu:
Pod PANDOMO® K1, K3 10/3.1
Spotřeba:
Pro první vrstvu, záměsný poměr 1:3, je zapotřebí asi 50 g koncentrovaného přípravku PANDOMO® PR a 150 g vody na m².
Pro nanesení druhé vrstvy, 1:1, je zapotřebí asi 150 g koncentrovaného přípravkuPANDOMO® PR a 150 g vody na m². 

Pod PANDOMO TerrazzoMicro a TerrazzoPlus:
Pro první vrstvu, záměsný poměr 1:3, je zapotřebí asi 50 g koncentrovaného přípravku PANDOMO® PR a 150 g vody na m². K výrobě adhezního můstku pod PANDOMO® TerrazzoPlus je zapotřebí asi 300g PANDOMO® PR a 300 ml vody.

Pod PANDOMO® W1, W3 10/3.1
Spotřeba materiálu: Při poměru mísení 1 : 2, je zapotřebí asi 50 g koncentrovaného přípravku PANDOMO® PR a 100 ml vody na m².

Označení podle ADR
žádné

GISCODE
D1 = bez rozpouštědel

Označení podle GHS/CLP
žádné

Balení
kýbl 5 kg netto

Skladování
cca 12 měsíců v originální uzavřených baleních, chraňte před mrazem!


Zpět na produkty