Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Stavební hmoty

Stavební hmoty

Jednou z nejdůležitějších surovin je pro lidstvo v dnešní době ČAS. Proto je důležité ho nepromarnit čekáním. Z tohoto důvodu klade ARDEX veliký důraz na vývoj výrobků, které nám všem čas spoří a zjednodušují použití výrobků na stavbě. Naše výrobky Vám pomáhají nejen úsporně zacházet s časem, ale chrání Vás před stresem a nervozitou, zda byl výrobek použit správně, zda byl správně namíchán a zpracován apod. Na kvalitě lidského faktoru závisí kvalita celého díla. Naše výrobky pomáhají snižovat riziko selhání lidského faktoru na stavbách a zaručují tak kvalitní a spolehlivé provedení Vašeho díla.
Stavební hmoty
velmi jemná betonová stěrka
jemná betonová stěrka
sanační a egalizační stěrka
Wittenská zušlechťovací disperze
Rychlocement
okrajové pásky
Samolepící bitumenový pás za studena (KSK)
ardex-bmp
spojovací páska
Multitalent
Pojivo pro jednozrnnou maltu