Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Spárovací hmoty, Silikony

Spárovací hmoty, Silikony

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX WA
epoxidová spárovací hmota

Popis produktu:
Na epoxidové bázi.
Pro šířky spár od 2-15mm.

Pro interiér i exteriér. Pro stěnu a podlahu.
Odolná alkáliím
Vysoce zatížitelná

Oblast použití:
Spárování keramických dlažeb a desek, klinkerů, štípaných desek a mozaiky, kde by únosnost a odolnost běžných malt nepostačovala, jako např. v: jídelnách, dílnách, bazénech, lázních, sprchách, koupelnách, sportovních a prodejních objektech apod., ve kterých je vysoké chemické a mechanické zatížení.

Záměsný poměr: je dán velikostí a obsahem nádob

Objemová hmotnost čerstvé směsi: cca. 1,5 kg/l

Spotřeba materiálu:
při šířce spár 3mm a hloubce spár 5mm
pro rozměr dlažby popř. mozaiky
10x10 cm asi 0,45kg/m²
15x15 cm asi 0,30kg/m²
5x5 cm asi 0,90kg/m²
Dodatečné ztráty přebytečného materiálu dle druhu dlažby a způsobu práce 0,10-0,20kg/m².

Doba pro zpracování (20°C): cca. 80 minut
Doba pokládku (20°C): cca. 80 minut
Doba pro korekci: cca. 80 min.
Pochůznost (+20° C): po dostatečném vytvrzení, cca. po 12 hod.
Označení dle zák. o chem. látkách:
Xi dráždivý (složka A)
N nebezpečný pro životní prostředí (složka A)
C žíravý (složka B)
GIS KÓD: RE 1 = bez rozpouštědel
Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách, dózy napřeklápět.

 

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
bílá
4 kg dóza
4524 4024705604130  90 nádob
šedá
4 kg dóza   
4525 4024705604123 90 nádob
stříbrošedá     
4 kg dóza  
4242 4024705604185    90 nádob


Výpis referenci
školní jídelna (Školy, univerzity)
Bratislavská tepláreň (Průmysl, živnosti)
Zpět na produkty