Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX PU 30
1K-PU penetrace
Oblast použití:

Pro interiér a exteriér. Podlahy.

1-složková, všestranně použitelná pryskyřičná epoxido­vá penetrace na polyuretanové bázi vhodná jako předná­těr, uzávěra a zpevnění na hladkých a pevných površích

Uzávěra proti zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěroch a betonových podlahách max. do 4%CM

Uzávěra proti zvýšené zbytkové vlhkosti v cementových potěrech s podlahovým topením max. do 3
%CM

Zpevnění poškozených okrajových částí na savých podkladech jako jsou anhydritové potěry, cementové po­těry a betonové podlahy.


Přednátěr a izolační vrstva na savé a pevné podklady jako jsou:


beton


cementové, anhydritové, magnezitové a xylolitové potěry


špatně opískované potěry z litého asfaltu/ staré podlahy z litého asfaltu


staré podlahy s pevně ulpívajícími zbytky stěrek a lepidel


staré podklady se zbytky lepidel

rozpustných ve vodě např. sulfitová louhová 
lepidla

dřevěné podklady citlivé na vlhkost např. dřevotřísky,
OSB a dřevovláknité lisované desky

suché potěry např. sádrovláknité desky


staré zbytky SMP-lepidel


keramické obklady, desky a podlahy z Terrazza


Rychle schnoucí, po 1 hodině možný další pracovní krok

1-složková hmota připravená k okamžitému použití

Nízká viskozita, dobře proniká do podkladu

Všestranně použitelná se snadným nanášením

Velmi nízké emise

Bez obsahu vody a rozpouštědel


Technická data

dle kvalitativní normy ARDEX:

Spotřeba materiálu: 100 - 150g/m2 při jedné vrstvě přednátěru

250 - 300g/m2 při dvojité vrstvě jako uzávěry

Zpracovatelnost: cca. 60 min

Pochůznost: cca. 40-50 min.

Doba sušení: cca. 1 hod jako přednátěr

cca. 2 hod. při zapískování

Podlahové topení: ano

EMICODE: EC1R+ - velmi nízké emise+

GISCODE: RU 1 - bez rozpouštědel

Balení: kanystr 11 kg netto

Skladování: nad 5°C/citlivé na mráz

Doba skladování: cca. 12 měsíců v originálním balení

Balení č. produktu EAN paleta
11 kg kanystr 4888 4024705223904 60 kanystrůZpět na produkty