Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX PREMIUM P 52
Penetrace - koncentrát

Popis produktu:
S nízkým obsahem emisí, bez rozpouštědel
Penetrace, adhezní můstek a uzavření pórů s vodoodolným účinkem
Zabraňuje pronikání vzduchových bublin z podkladu do nivelační stěrky a tím tvorbě vzduchových kráterů na povrchu stěrky
Ředitelný vodou

Pro interiér. Pro podlahy, stěny i stropy.

Oblast použití
Základní nátěr, přednátěr, adhezní můstek a uzavření pórů s vodoodolným účinkem
- k provázání sprašujících povrchů podkladů např. broušených, savých anhydritových a litých anhydritových potěrů
- k penetraci cementových potěrů a betonových podlah
- jako propojovací můstek na hladkých betonech, obzvlášť hutněných potěrech, zušlechtěných anhydritových potěrech, Terrazzu, pískovci, dlažbě a deskách
- jak adhezní můstek na starých podkladech se zbytky stěrkových hmot a lepidel
- jako adhezní můstek na hladkých betonech před aplikací sádrových stěrkových hmot

K uzavření pórů na savých podkladech zabraňuje ARDEX PREMIUM P 52
- pronikání vzduchových bublin z podkladu při aplikaci stěrkových hmot
- odsávání záměsné vody při stěrkování

Záměsný poměr: Je dán balením

Čerstvá váha malty: cca. 1,7 kg/l

Spotřeba materiálu:
Poměr ředění: v neředěném stavu
cca. 300g ARDEX PREMIUM P 52 / m²
Poměr ředění:

1 díl ARDEX PREMIUM P 52 : ½ dílu vody
cca. 200g ARDEX PREMIUM P 52 / m²

Poměr ředění:
1 díl ARDEX PREMIUM P 52 : 1 díl vody
cca. 150g ARDEX PREMIUM P 52 / m²
Poměr ředění:
1 díl ARDEX PREMIUM P 52 : 3 díly vody
cca. 50g ARDEX PREMIUM P 52 / m²

GIS kód: D1 = bez rozpouštědel
EMI kód: EC1 = s nízkým obsahem chromátů
Skladování: v suchých prostorách v originálním balení cca. 12 měsíců, chraňte před mrazem

Balení EAN Č. výrobku Paleta
5 kg kanystr 9006445046161 4616 108 kanystrů


Zpět na produkty