Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX P 82
Umělohmotný pryskyřičný přednátěr

Popis produktu:
Reaktivní dvousložková umělopryskyřičná disperze bez rozpouštědel. Adhezní můstek na hladkém a nesavém podkladu.

Pro interiéry, podlahu a stěnu.

Neobsahuje rozpouštědla
Náhrada neoprenových přednátěrů
Bez nebezpečí požáru při skladování, přepravě a zpracování

Oblast použití:
Přednátěr a adhezní můstek na hladkém a nesavém podkladu, jako hlazené betony nebo obzvlášť zhutněné cementové potěry.
Pod nivelační a opravné stěrky a cementové
lepidlo na
- litém pískovaném asfaltu,
- anhydritové potěry,
- magnezitové potěry,
- dřevotřísku a OSB desku,
- dřevo,
- terazzo,
- pískovec,
- obklady a dlažbu,
- klinker,
- ocelový plech,
- lité umělohmotné povrchy,
- nátěry, laky.

Spotřeba materiálu: 100-200 g/m2
Doba pro zpracování (20°C): cca 1 hod.
Doba schnutí (20°C): cca 1 hod.
Označení dle zákona o chem. látkách:
Xi dráždivý (složka A)
Xi dráždivý (složka B)

GIS KÓD: RE 1= neobsahuje ředidla

Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách.

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
1 kg nádoba 4231 4024705592109 170 nádob
balení po 1 kg netto složky A a B = tj. 2 kg netto (balení po 5 nádobách)


Zpět na produkty