Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX P 51
propojovací adhezní přednátěr

Popis produktu:
Bílá umělopryskyřičná disperze s kontrolním barvivem bez rozpouštědel, pro savé podklady. Univerzální přednátěr s širokou oblastí použití. Základní propojovací nátěr, primer, adhezní můstek a penetrace s vodoodpudivým efektem.
Pro interiér, stěny, podlahy i stropy.

Neobsahuje rozpuštědla

Oblast použití:
Základní nátěr cementových, betonových a anhydritových potěrů před aplikací nivelačních a opravných hmot. Jako adhezní můstek na hladké a zhutněné betony, dřevotřískové a dřevoštěpkové desky před aplikací nivelačních a opravných stěrek. Jako adhezní můstek na anhydritové potěry, terazzo, pískovec, obklady a dlažby před aplikací ARDEX K 15 samonivelační hmoty.
Uzavření pórů betonových podlah a cementových potěrů.
- zabraňuje pronikání vzduchových bublin z podkladu do nivelační stěrky a tím tvorbě vzduchových kráterů na povrchu stěrky
- zabraňuje rychlému odsání vody z nivelační stěrky podkladem
Jako základní nátěr na sádru, anhydrit, dřevo, dřevotřísku a pro cementové lepidlo.
Jako adhezní můstek na hladký beton pro sádrové stěrky a tmely.v Ochranný nátěr proti prašnosti na nivelačních a opravných stěrkách, které slouží jako užitkové plochy.

Spotřeba materiálu:
Jako přednátěr a adhezní můstek na dřevotřískové a dřevoštěpkové desky cca. 300 g/m2 neředěný.
Jako přednátěr a adhezní můstek na hutném a hladkém podkladu cca. 200 g/m2 koncentrátu, to je 300 g/m2 1: 0,5 zředěný vodou.
Uzavření pórů betonových podlah a cementových potěrů cca. 150 g/m2 koncentrátu, to je 300 g/m2 1: 1 zředěný vodou.
Jako přednátěr a adhezní můstek a ochrana proti sprašování cca. 50 g/m2 koncentrátu, to je 200 g/m2 1: 3 zředěný vodou.

GIS KÓD: D 1 = neobsahuje ředidlo
Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách.

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
1 kg nádoba 4023 9006445040329 480 ks balení po 20 ks
5 kg kanystr 4030 9006445040305 108 kanystrů
25 kg kanystr 4028 9006445040282 24 kanystrů


Výpis referenci
DELVITA, PRAHA 4 (Nákupní centra)
Společenské centrum Trutnovska (Hotely, restaurace)
Restaurace EUREST Praha (Hotely, restaurace)
Zpět na produkty