Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Předchozí produkt Zpět na produkty
ARDEX P 10 SR
2-složková rychlá opravná pryskyřice
Popis produktu:
2-složková silikátová pryskyřice se širokým spektrem použití
Bez zápachu
Velmi nízké emise
K pevnému uzavření a sešívání trhlin a spár
Nízká viskozita s dobrým pronikáním do podkladu
Pro lepení kovových profilů, lišt a kolejniček
Rychle vytvrzuje, rychle zatížitelná
Bez nutnosti použití nástrojů pro mísení
Přesná a jednoduchá aplikace

Oblast použití:
Interiér. Na savých a nesavých podkladech.
Pevné uzavření prasklin, dilatačních spár a výtluků. Vhodná jako lepidlo pro lišty, kolejničky a profily z kovu, dřeva, přírodního a umělého kamene a dalších odolných materiálů. Opravné lepidlo pro odstranění dutin v parketách. Vhodné pro vytápěné i nevytápěné potěry.

Hustota:   komponent A: 1,13 g/cm²
                  komponent B: 1,48 g/cm²

Báze: polymerem modifikovaná silikátová pryskyřice

Záměsný poměr:
komponent A: 300ml (0,339 kg) lahev
komponent B: 300ml (0,444 kg) lahev
1:1 v objemových dílech

Zpracovatelnost (20 °C):
cca 10 minut zpracovávejte při teplotě přes +15 °C (podlaha a vzduch)

Zatížitelnost
 (20 °C):
po cca 20 minutách

Spotřeba: se liší dle šířky a hloubky spár a trhlin

Barva:   komponent A: hnědá
              komponent B: čirá

Označení dle ADR: žádné

EMICODE: EC1 R PLUS - velmi nízké emise PLUS

Likvidace: Nesmí se dostat do půdy, kanalizace a vody. Vytvrzený materiál odstraňte jako stavební / průmyslový odpad.

Označení dle GHS/CLP:
komponent A:
GHS07 „dráždivé látky“
GHS08 „látky nebezpečné pro zdraví“
Signální slovo: nebezpečí
 
komponent B:
GHS05 „korozivní a žíravé látky“
Signální slovo: nebezpečí

Balení: sada 2 plastových lahví Složka A: 300 ml (0,339 kg) a složka B: 300 ml (0, 444 kg) s vlnkovanou sponou a ochrannými rukavicemi jako součást balení

Skladování: ve svislé poloze, v suchých místnostech při minimální teplotě +10°C, v originálních uzavřených obalech cca 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!

Vytvrzení: 30-40 min.

Balení č. výrobku EAN paleta
600 ml 4970 4024705351006 240 setů


Zpět na produkty