Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX EP 2000
multifunkční epoxidová pryskyřice

Popis produktu:
Na bázi epoxidové pryskyřice.

Pro interiér i exteriér, podlahy.

Neobsahuje ředidla
Odolná chemikáliím
Válečkovatelná a natíratelná štětcem
Snadná zpracovatelnost
Vysoká adhezní pevnost
Dvousložková
Dodatečná parozábrana.
Základní nátěr a zpevnění podkladů.
Zalití prasklin a trhlin v betonu a potěru, adhezní můstek, ochrana výztuže.
Možné přidání písku

Oblast použití:
Parozábrana pro podklady s přechodnou nebo zbytkovou vlhkostí, základní nátěr a zpevnění potěrů s nedostatečnou pevností bez nutnosti jejich odstraňování, zalití prasklin a trhlin v betonu a potěru, adhezní můstek, ochrana výztuže, uzavírací nátěr podlah, dodatečné vytvoření protiskluzových zón, výroba plastbetonů apod.

Poměr pro míchání:
je dán obsahem a velikostí balení

Objemová hmotnost čerstvé směsi: cca. 1,1 kg/l

Spotřeba materiálu:
závislá od účelu a případu použití - cca. 300 g/m2
pro zalití trhlin a spar dle šířky a hloubky cca. 300g/bm
pro výrobu potěru cca. 1,6 až 2,2 kg/m²/cm tloušťky vrstvy

Doba zpracovatelnosti (20 °C): cca. 30 min.
Zatížitelnost:
po cca. 24 hod. mechanicky zatížitelný,
po cca.7 dnech chemicky zatížitelný

Pochůznost (20 °C): po cca. 6 hod.
Označení dle zák. o chem. látkách:
Xi dráždivý (složka A),
žíravý (složka B)

GIS KÓD: RE 1 = neobsahuje ředidla

Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách.

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
4,5 kg nádoba s druhou nádobou 4287 4024705602020 65 nádob
Nádoba obsahuje složku A a B


Výpis referenci
Bratislavská tepláreň (Průmysl, živnosti)
Zpět na produkty