Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Přednátěry, kontaktní můstky

Přednátěry, kontaktní můstky

Ať se jedná o stěnu, podlahu, strop nebo savý či nesavý podklad: ARDEX přednátěry a kontaktní můstky zaručují optimální základ pro následné práce. Vyznačují se extremní schopností zatížení. Neobsahují ředidla. Chrání podlahoviny před vzlínající zbytkovou vlhkostí. Díky své univerzálnosti je Vaše volba vždy správná.
Přednátěry, kontaktní můstky
propojovací adhezní přednátěr
Rychlý multifunkční přednátěr
Umělohmotný pryskyřičný přednátěr
zálivková pryskyřice
multifunkční epoxidová pryskyřice
Penetrace - koncentrát
1K-PU penetrace
Rychlá opravná pryskyřice včetně 20 sponek
2-složková rychlá opravná pryskyřice
ARDEX P 21 novinka
Penetrace s funkcí plniva