Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Potěry

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX A 60
Cement pro rychleschnoucí, vysoce zatížitelný potěr
Popis produktu:
Vysoce mechanicky zatěžovatelný rychle schnoucí cement s dlouhou dobou zpracovatelnosti k přípravě rychle použitelných cementových potěrů s možností kladení krytin v průmyslu a komerčních prostorách. Použitelný rovněž jako zatížitelná finální vrstva.

Na bázi cementu, s ARDURAPID PLUS-efektem.

Pro interiér i exteriér, podlahy.

Po 1 dni připravený ke kladení dlaždic, desek z přírodního kamene nebo betonových desek.
Po 4 dnech připravený k pro kladení elastických a textilních krytin nebo parket.
Po 4 dnech připravený k provádění nátěrů.

- dlouhá doba zpracovatelnosti (90 min)
- vysoké hodnoty pevnosti (až do CT-C50-F7)
- dlouhý čas pro vyhlazení

Oblast použití:

K přípravě rychle použitelných cementových
potěrů s možností kladení krytin v průmyslu a komerčních prostorách:
- spřažených potěrů
- plovoucích potěrů na separační vrstvě
- potěrů s podlahový výtápěním

Vhodný povrch ke kladení:
–dalších povrchů
- dlažby
- dlažeb z přírodního kamene nebo betonových dlažeb
- elastických a textilních podlahových krytin
- parket

Použitelný také jako zatížitelná finální vrstva.

Po 1 dni připravený ke kladení dlaždic, desek z přírodního kamene nebo betonových desek
Po 4 dnech připravený k pro kladení elastických a textilních krytin nebo parket
Po 4 dnech připravený k provádění nátěrů

Poměr míchání:
Záměsný poměr 1 : 4
20 kg ARDEX A 60
80 kg písku o zrnitosti 0 – 8 mm
4 – 8 litrů vody (podle vlhkosti písku)

Záměsný poměr 1 : 4,5
20 kg ARDEX A 60
90 kg písku o zrnitosti 0 – 8 mm
4 – 8 litrů vody (podle vlhkosti písku)

Záměsný poměr 1 : 5
20 kg ARDEX A 60
100 kg písku o zrnitosti 0 – 8 mm
4 – 8 litrů vody (podle vlhkosti písku)

Váha sypké směsi
: cca. 1,1 kg/Liter
Váha čerstvé malty: cca. 2,0 kg/Liter
Doba zpracovatelnosti (+20°C): cca. 90 minut
Pochůznost (+20°C): po cca. 1 dni

Spotřeba materiálu: na m² a cm
3,7 kg prášku při poměru míchání 1:4
3,4 kg prášku při poměru míchání 1:4,5
3,1 kg prášku při poměru míchání 1:5

Třída hořlavosti: A1
Vhodnost pro podlahová vytápění: ano
GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah chromátů
EMICODE: EC 1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS
Přídržnost: ≥ 1,5 N/mm² (při poměru míchání 1:4)

Pevnost v tlaku:
MP 1 : 4 (CT-C50-F7):
po 1 dni cca 30 N/mm²
po 7 dnech cca 50 N/mm²
po 28 dnech cca 55 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu:

MP 1 : 4 (CT-C50-F7):
po 1 dni cca 4 N/mm²
po 7 dnech cca 6 N/mm²
po 28 dnech cca 7 N/mm²

Odolnost proti korozi: neobsahuje žádné korozi působící složky pro ocel
Hodnota pH: 11-12,5
Označení podle GHS/CLP: GHS05 „žíraviny“, signální slovo: nebezpečí
Balení: pytel 20kg netto
Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech, po dobu cca. 12 měsíců
Teplota zpracování: nad +5°C

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
20kg pytel    4742 9006445047427    50 pytlů/paletaZpět na produkty