Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Potěry

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX A 18
Propojovací pačok
Popis produktu:
Kontaktní hmota s barevným indikátorem doby otevření pro výrobu spřažených potěrů.

- pro interiér i exteriér
- dlouhá doba otevřenosti

Oblast použití:
Propojovací šlem pro výrobu spražených potěrů s:
- ARDEX A 35 cementem pro rychlé potěry
- ARDEX A 35 Mix hotovou směsí s rychlocementem
- ARDEX A 38 4 hod. cementovým pojivem pro rychlý potěr
- ARDEX A 60 vysoce zatížitelným rychleschnoucím potěrem
a dalšími cementovými hmotami na beton, cementové potěry a jiné vhodné podklady, jako např. staré krytiny z Terrazza, keramických dlaždic a betonu.

Kontaktní můstek pro vysprávky s cementovou maltou.

Poměr mísení:
cca 5,75 l vody : 25 kg prášku
cca 1 díl vody : 3 dílů prášku

Váha sypké směsi:
cca 1,5 kg/litr
Váha čerstvé malty: cca 1,8 kg/litr
Doba zpracovatelnosti (+20°C): cca 60 minut
Doba otevřenosti: cca 30 minut
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m² (při minimální tloušťce 1,5 mm)
Vhodnost pro podlahové výtápění: ano
GISCODE: ZP1 = produkt obsahující cement, nízký obsah chromátů
EMICODE: EC 1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS
Označení podle GHS/CLP: GHS05 „žíraviny“, signální slovo: nebezpečí
Hodnota pH: 11-12,5

Přídržnost na betonu: >1,5 N/mm²

Pevnost v tlaku:
po 1 dni cca 8 N/mm²
po 7dnech cca 13 N/mm²
po 28 dnech cca 26 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu:
po 1 dni cca 2 N/mm²
po 7dnech cca 3 N/mm²
po 28 dnech cca 7 N/mm²

Korozivní účinky: Neobsahuje žádné komponenty,
které by na ocelové materiály působily korozitvorně

Balení:
pytle 25kg netto

Skladování: v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců
Teplota zpracování: nad +5°C

Balení Č. výrobku    EAN Paleta
25kg pytel     4927 4024705229623    40 pytlů/paleta 

 Zpět na produkty