Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Lepidla na podlahoviny a parkety

Lepidla na podlahoviny a parkety

Předchozí produkt Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX AF 660
Kontaktní lepidlo
Popis produktu:
- aplikace štětcem nebo válcem
- vysoká počáteční přídržnost
- univerzální použití pro profily, lišty
- výborná odolnost vůči změkčovadlům z PVC
- vysoká konečná přídržnost

Oblast použití:
Kontaktní lepidlo pro lepení: profilů schodů, soklových lišt a profilů, textilních krytin, PVC a pryžových a korkových krytin s korkovým rubem a linolea v montážní oblasti jako např. na schodech a na stěnách a stropech, na savé a nesavé podklady v interiéru.
Podle TRGS 610 je použití lepidel na bázi rozpouštědel v zásadě již nepotřebné. Nedoporučuje se používat silné lepidla na bázi rozpouštědel. Řada ARDEX má proto správné řešení pro každý druh použití. V sortimentu ARDEX se nachází alternativní produkty jako např. ARDEX AF 620 kontaktní lepidlo bez rozpouštědel.

Surovinová báze:
polychloroprény rozpustné v rozpouštědle

Spotřeba materiálu:
cca 300 g/m2, podle rubu krytiny u oboustranného nanesení

Doba pro pokládku: až 45 minut při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu
Teplota zpracování: ne pod +15 °C
Doba odvětrání: 15- 20 min

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle EN 12529)
Vhodnost pro podlahové vytápění: ano
Čisticí prostředek: ředidlo

Označení podle ADR: třída 3, UN 1133, III, LEPIDLA
                                     (uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, kyleny, <5% n-hexan)
 
GISCODE: S1 – silné účinné látky na bázi rozpouštědel, bez aromátů a methanolu

Označení podle GHS/CLP: GHS02 - hořlavé látky
                                              GHS07 - dráždivé látky
                                              GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
                                              signální slovo: nebezpečí

Balení: kbelík 5 kg netto
Skladování: v chladu, mimo mráz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete.

Balení č.výrobku EAN paleta
5 kg kýbl 7636 4024705303903 75 kýblů


Zpět na produkty