Vítejte u ARDEXu Česká a Slovenská republika!

Lepidla na podlahoviny a parkety

Lepidla na podlahoviny a parkety

Zpět na produkty Následující produkt
ARDEX AF 495
2K-PU lepidlo
Popis produktu:
- univerzální použití pro parkety stejně jako podlahoviny z 
  pryže, gumy a PVC
- vysoká pevnost , pro objekty s nejvyšší zátěží
  (např. průmysl, sportoviště, elevátory aj.)
- speciál pro elastické podlahoviny na teplotně
  namáhaných plochách (např. plochy za výlohou)
- odolné vlhkosti a povětrnostním podmínkám, pro použití
  ve vlhkých místnostech a v exteriéru (oblasti W1 – W4)
- velmi nízké emise
 
Oblast použití:
Interiér a exteriér. Podlaha.
 
Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení v oblastech s vysokou zátěží:
– parket s vysokou hranou dle EN 14761,
   max. 200 mm dlouhé, min. 16 mm široké
– širokých lamel a dílců dle EN 14761,
   parketových vlysů dle EN 13226
– vícevrstvých parket dle EN 13489
– masivních prken dle EN 13629 a EN 13990,
   max. 18 cm široké, poměr stran 1:8
– mozaikových parket dle EN 13488
– masivních parket dle EN 13227
   kaučuku, pryže v deskách
– PVC-designových podlah
– PVC- a dvojitého PVC v deskách
– linolea do tloušťky 4 mm
– laminátových podlah
– umělých trávníků, gumových granulátů, sportovních povrchů
   a jiných vhodných krytiny pro interiér a exteriér
na pro pokládku vhodné, savé a hutné podklady.

Druh výrobku:
dvousložkový polyuretan

Poměr mísení: je uveden na obale
Spotřeba materiálu: cca 320 –1.500 g/m2 podle druhu použité zubové stěrky

Doba pro pokládku: cca 50 min.
Doba zpracovatelnosti: cca 35 - 40 min.
Teplota zpracování: ne pod +15 °C
Relativní vlhkost vzduchu (rF): ne nad 75 %

Vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle EN 12529)
Vhodnost pro podlahové vytápění: ano
Čisticí prostředek: před vytvrzením očistěte vhodným prostředkem s obsahem oleje nebo vosku

Označení podle ADR: žádné
GISCODE: RU 1 - bez rozpouštědel
EMICODE: EC1 PLUS - velmi nízké emise PLUS
Označení podle GHS/CLP:
komponenty A: žádné
komponenty B:
GHS07 „dráždivé látky“
GHS08 „ látky nebezpečné pro zdraví“
Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje isokyanáty. Dodržujte pokyny výrobce!

Balení: 2-složkový plastový kbelík s 6 kg netto

Skladování: v chladu, mimo mráz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete

Balení č.výrobku EAN paleta
6 kg kýbl 4990 4024705303781 60 kýblů


Zpět na produkty